inspiraktiv Outdoor gifts
Start : Oferta : NOWOŚCI
Start arrow Gwarancja
Gwarancja
Kubki, termosy stalowe
Parasole reklamowe
Gwarancja

Wszystkie artykuły objęte są 12 -sto miesięczną gwarancją.

- Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane przez specjalistyczny serwis w okresie do 4 tygodni

- Gwarancja jest ważna wyłącznie, jeśli zostanie przesłany/dostarczony uszkodzony produkt
do siedziby sprzedającego.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
 

* niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub przechowywania

* mechanicznego uszkodzenia sprzętu i wywołania nim wad.

* zanieczyszczenia lub zalania sprzętu, np. woda, kawa, sok, alkohol

* napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika
lub inne niepowołane osoby.

* zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, uderzenia piorunu, lub innych klęsk żywiołowych
 

- Gwarancją nie jest objęte: baterie, słuchawki, paski i bransolety od zegarków na rękę oraz inne materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu.


- Nie są objęte gwarancją czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie na własny koszt, np. regulacja, konserwacja, czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych.


- Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów wyrobu.


 
GwarancjaROLY-KATALOGINCENTIVE GIFTS - KATALOG